Biblioteka elementów


Dofinansowanie do pomp ciepła

Dofinansowanie do pomp ciepła dla nowych budynków

Dofinansowanie można uzyskać w przypadku spełnienia poniższych warunków:

Wnioskodawca:

  • nie złożył zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy, jednak nie wcześniej niż 01.01.2021r.
  • musi być osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę.


Dofinansowanie dzielimy na 3 grupy:

  • Pompa gruntowa: dofinansowanie do 21 000 zł
  • Pompa powietrze/woda: dofinansowanie do 7 000 zł
  • Klimatyzacja (pompa powietrze-powietrze) zamontowana w systemie centralnego ogrzewania: dofinansowanie do 7 000 zł

 

Dofinansowanie do pomp ciepła w związku z modernizacją kotłowni

Istnieją 3 kryteria zarobkowe, które przekładają się na kwotę dofinansowania do wymiany kotła stałopalnego na pompę ciepła.

➤ 1 poziom jest dla osób fizycznych będących właścicielami, bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 135 000zł.

Dla takich osób kwota dofinansowania to do 35 000 zł przy zamontowaniu samej pompy ciepła + do 6 000 zł przy zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej.

➤ 2 poziom jest dla osób fizycznych będących właścicielami, bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych o dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kwoty na jednego członka rodziny:

  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Dla takich osób maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł przy zamontowaniu samej pompy ciepła + do 9 000 zł przy zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej.

➤ 3 poziom jest dla osób fizycznych będących właścicielami, bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych o przeciętnym dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kwoty na jednego członka rodziny:

  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • Posiadanie ustalonego prawa do zasiłku. (Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Dla takich osób maksymalna kwota dofinansowania to 70 000 zł przy zamontowaniu samej pompy ciepła + do 9 000 zł przy zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Więcej opcji